Tarievenlijst
Praktijk voor Mondhygiëne Helma van Dijk 2015:

C90 niet nagekomen afspraak minder dan 24 uur vantevoren afgemeld:

20,00 euro per 10 minuten gereserveerde tijd

Consultatie en diagnostiek
(C)

C11 Periodieke controle   20.44
C13 Probleemgericht consult   20.44
C22 Schriftelijke medische anamnese   20.44
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan   96.81
C80 Mondzorg aan huis   16.14
C90 niet nagekomen afspraak minder dan 24 uur van te voren afgemeld (per 10 minuten)   20.00

Preventieve Mondzorg ( DPSI 0,1,2)
(M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief per 5 min   12.06
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief per 5 min   12.06
M03 Gebitsreiniging, tarief per 5 min   12.06
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement   24.20
M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek   16.14
M10 Fluoridebehandeling, methode I   26.89
M20 Fluoridebehandeling, methode II   21.51

Tandvleesbehandelingen ( DPSI 3-, 3+, 4 )
(T)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus   142.53
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   155.98
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element   21.51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling   83.37
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling   96.81
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   43.03
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   56.48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   81.75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist   108.65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus   142.53
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus   155.98
T91 Pocketregistratie   32.27
T92 Parodontiumregistratie   64.54
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling help 37.65
T94 Behandeling tandvleesabces   72.61
T57 Toepassing lokaal medicament   58.09

Verdoving
(A)

A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving   13.45
A15 Oppervlakte verdoving   6.99

Nazorg implantologie
(J)

J60 Specifiek consult nazorg implantologie   50.53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie   82.68

 

Mondhygiëne is
erg belangrijk voor
de gezondheid
van uw gebit

Praktijk voor Mondhygiëne

Helma van Dijk

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te bevelen:

Kwaliteit

Sinds 2009 ben ik geregistreerd in het KRM (= kwaliteitsregister Mondhygiënisten)
Dit betekent dat ik d.m.v. cursussen/ congressen/ nascholing/ vakliteratuur mijn kennis up-to-date houd.
Ik heb ruime ervaring in het behandelen van mensen met parodontitis en mensen met (sterke) angst voor de behandeling. Verder heb ik ruime ervaring in het behandelen van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor Mondhygiënisten (NVM)

Belangrijk
Meenemen bij eerste afspraak:

Praktijk voor Mondhygiëne Helma van Dijk | Smele 19 | 6598 BE Heijen | Tel: 06-44110688 | Email: mondzorgheijen@hotmail.com

Praktijk voor Mondhygiëne Helma van Dijk

Afspraak maken

 

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
KwaliteitsRegister Mondhygiënisten