Wanneer er een eerste afspraak is gemaakt ontvangt u van mij een afspraakbevestiging met daarbij de praktijkinformatie met routebeschrijving. Hierbij wordt ook de gezondheidsvragenlijst meegestuurd.
Bij de eerste afspraak wordt de anamnese (gezondheidsvragenlijst) besproken. Dit is erg belangrijk omdat er soms voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden alvorens de behandeling gestart kan worden. Een actuele lijst van de medicatie, die verkrijgbaar is bij de apotheek, is erg handig als u die meeneemt.

Vervolgens vindt er een mondonderzoek plaats. Hierbij kijk ik naar de conditie van het tandvlees. Dit wordt met u besproken en indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld. Als de kosten meer dan 150 euro bedragen krijgt u van mij een begroting mee.

Na uw bezoek aan de praktijk zal uw tandarts hierover rapportage ontvangen.

Indien u verhinderd bent op de afspraak, wilt u deze dan minimaal 24 uur vantevoren annuleren. Anders worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht.

 

In verband met een druk bezette agenda geldt er een wachttijd van 1 tot 2 maanden voor de afspraken overdag. Voor de avondafspraken geldt een wachttijd van 4 tot 6 maanden.

 

Niet tevreden over uw behandeling?

U staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. U kunt dit bij ons melden, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten we samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen we u naar de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.

http://nvmmondhygienisten.m3.mailplus.nl/nct3063016/pmY6ggMV8cYJ92d

 

 

Mondhygiëne is
erg belangrijk voor
de gezondheid
van uw gebit

Praktijk voor Mondhygiëne

Helma van Dijk

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te bevelen:

Kwaliteit

Sinds 2009 ben ik geregistreerd in het KRM (= kwaliteitsregister Mondhygiënisten)
Dit betekent dat ik d.m.v. cursussen/ congressen/ nascholing/ vakliteratuur mijn kennis up-to-date houd.
Ik heb ruime ervaring in het behandelen van mensen met parodontitis en mensen met (sterke) angst voor de behandeling. Verder heb ik ruime ervaring in het behandelen van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking.

Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor Mondhygiënisten (NVM)

Belangrijk
Meenemen bij eerste afspraak:

Praktijk voor Mondhygiëne Helma van Dijk | Smele 19 | 6598 BE Heijen | Tel: 06-44110688 | Email: mondzorgheijen@hotmail.com

Praktijk voor Mondhygiëne Helma van Dijk

Afspraak maken

 

Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
KwaliteitsRegister Mondhygiënisten